Svenska Lomföreningen - Projekt Lom

Startsidan

Om Projekt Lom

Ledningsgruppen

Artfaktablad

Lom-hört

Rapportera

 

Inventeringsresultat

 

Bildgalleri

Lomartiklar och rapporter

Länkar

        

Bli medlem

 

 

Projekt LOM är nu en arbetsgrupp inom SOF-Birdlife

Aktuellt

Efter att under flera år ha arbetat som en fristående ideell förening är Projekt LOM sedan maj 2016 en arbetsgrupp inom Sveriges Ornitologiska Förening - BirdLife Sverige. Förändringen kommer inte att påverka det fortsatta arbetet inom Projekt LOM, där de årliga uppföljningarna av storlommens och smålommens häckningsutfall sedan drygt 20 år har utgjort kärnan i verksamheten.

Arbetsgruppen leds av en ledningsgrupp med Mats Eriksson (eriksson.tommered@telia.com, tel. 031-94 87 91 eller 070-609 94 33) som kontaktperson. Naturligtvis är du välkommen att höra av dig för mer information.

En viktig formell förändring är att Projekt LOM:s plusgirokonto inte längre kan användas. I fortsättningen gäller Sveriges Ornitologiska Förenings plusgiro 19 94 99-5. Vid inbetalningar av exempelvis årsavgifter eller gåvor, ange ”Projekt LOM” och vad betalningen avser samt namn och adress.

Sist men viktigast - alla hälsas VÄLKOMNA till ”nygamla” Projekt LOM och ett fortsatt arbete för två fågelarter för vilka vi har ett internationellt ansvar


Smålommar. Foto: Erik Larsson

E-post till kontaktperson

Senast uppdaterad 2016-07-12

E-post till rapportmottagare
E-post till webmaster