Svenska Lomföreningen - Projekt Lom

Startsidan

Om Projekt Lom

Ledningsgruppen

Artfaktablad

Lom-hört

Rapportera

 

Inventeringsresultat

 

Bildgalleri

Lomartiklar och rapporter

Länkar

        

Bli medlem

 

 

 

 
Aktuellt

Från december 2016 uppdateras inte längre den här hemsidan, och den kommer att stängas ner under 2017

Ny hemsidesadress är: http://birdlife.se/sveriges-ornitologiska-forening/fagelskydd/artprojekt/projekt-lom/

Efter att under flera år ha arbetat som en fristående ideell förening är Projekt LOM sedan maj 2016 en arbetsgrupp inom Sveriges Ornitologiska Förening - BirdLife Sverige. Förändringen kommer inte att påverka det fortsatta arbetet inom Projekt LOM, där de årliga uppföljningarna av storlommens och smålommens häckningsutfall sedan drygt 20 år har utgjort kärnan i verksamheten.

Kontaktperson för Projekt LOM är Mats Eriksson (eriksson.tommered@telia.com, tel. 031-94 87 91 eller 070-609 94 33). Naturligtvis är du välkommen att höra av dig för mer information.

Projekt LOM:s plusgirokonto kan inte längre användas. I fortsättningen gäller Sveriges Ornitologiska Förenings plusgiro 19 94 99-5. Vid inbetalningar av exempelvis årsavgifter eller gåvor, ange ”Projekt LOM” och vad betalningen avser samt namn och adress.

Liksom tidigare hälsas alla VÄLKOMNA till ”nygamla” Projekt LOM och ett fortsatt arbete för två fågelarter för vilka vi har ett internationellt ansvar.

 
E-post till kontaktperson

Senast uppdaterad 2016-07-12

E-post till rapportmottagare
E-post till webmaster