Artiklar om lommar

Startsidan

Om Projekt Lom

Ledningsgruppen

Artfaktablad

Lom-hört

Rapportera

 

Inventeringsresultat

 

Bildgalleri

Lomartiklar och rapporter

Länkar

        

 

 

 

Publikationer från Projekt-LOM
Projekt Lom 20 år i Fågelåret 2013
Lommar och vindkraft

Projekt Lom från Fågelåret 2011
Sammanfattning av artiklar publicerade av Projekt-LOM
Hemmingson & Eriksson
Lommar i V Götaland 2007
Lommar status hotbild etc 2010
Ornis Svecica 25 131-321
Ornis Svecica 15 1-12
Ornis Svecica 15 212-219
Ornis Svecica 16 211-231
Ornis Svecica 20 3-10
Ornis Fennica 82 1-12
Ornis Svecica 23 130-142