Bli medlem

Startsidan

Om Projekt Lom

Ledningsgruppen

Artfaktablad

Lom-hört

Rapportera

 

Inventeringsresultat

 

Bildgalleri

Lomartiklar

Länkar

        

 

 

 

Bli medlem i Svenska LOM-föreningen / Projekt LOM

Du är VÄLKOMMEN att stödja arbetet Projekt LOM, genom att rapportera om häckningsförekomster av storlom eller smålom eller genom att betala in en årsavgift på 120 kr till plusgiro 19 94 99-5. Naturligtvis är det "fritt fram" att både rapportera om häckande lommar och betala in en årsavgift.  Information om hur rapporteringen går till finner du under fliken "rapportera". Naturligtvis är det "fritt fram" att både rapportera om häckande lommar och betala in en årsavgift. Glöm inte att notera att inbetalningen avser "Projekt LOM" samt att anteckna namn och adress, och gärna också telefonnummer och e-postadress. Tyvärr får vi varje år några inbetalningar som vi inte kan spåra.