Ledningsgruppen

Startsidan

Om Projekt Lom

Ledningsgruppen

Artfaktablad

Lom-hört

Rapportera

 

Inventeringsresulta

 

Bildgalleri

Lomartiklar

Länkar

        

 

 

 

 

Ledningsgruppen för Projekt LOM Befattning

Namn

Adress

Telefon

E-post

Sammankallande och kontaktperson

Mats Eriksson

Tommeredsvägen 23, 437 92 Lindome

031-94 87 96

070-609 94 33

eriksson.tommered@telia.com

Rapportmottagare

Mats Eriksson

Som ovan

Som ovan

Som ovan

Webmaster

Erik Larsson

Hasselgatan 14,332  33 Gislaved

0371-127 78
070-319 27 78 

er.la@telia.com

Fler befattningar inom ledningsgruppen kommer att tillsättas under sommaren-hösten 2016